Ngày ban hành:
02/08/2023
Ngày hiệu lực:
02/08/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/07/2023
Ngày hiệu lực:
06/07/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo niêm yết công khai Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình  Giáo dục Phổ thông 2018 được sử dụng trong trường tiểu học Xuân Lam Năm học 2020 -2021.

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG BỐ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 138
Tháng 11 : 2.599