Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022-2023 và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Tĩnh, Phòng GD&ĐT Nghi Xuân, trường Tiểu học Xuân Lam thông báo đến tất cả CB,GV, NV, phụ huynh và học sinh của trường danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong năm học 2022-2023.

Ngày ban hành:
04/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo niêm yết công khai Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình  Giáo dục Phổ thông 2018 được sử dụng trong trường tiểu học Xuân Lam Năm học 2020 -2021.

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG BỐ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
02/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh gi 2000 á công tác tháng 4/2017 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
Ngày ban hành:
02/05/2017
Ngày hiệu lực:
02/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2017
Ngày ban hành:
30/03/2017
Ngày hiệu lực:
01/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh giá hoạt động tháng 2 và kế hoạ 2000 ch công tác tháng 3
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng
Ngày ban hành:
02/02/2017
Ngày hiệu lực:
02/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh giá hoạt động tháng 12/2016 và kế hoạch hoạt động tháng 1/2017
Ngày ban hành:
03/01/2017
Ngày hiệu lực:
03/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH giao lưu tuổi thơ khám phá
Ngày ban hành:
12/11/2016
Ngày hiệu lực:
12/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 745