Ngày ban hành:
03/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo niêm yết công khai Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình  Giáo dục Phổ thông 2018 được sử dụng trong trường tiểu học Xuân Lam Năm học 2020 -2021.

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CÔNG BỐ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/12/2017
Ngày hiệu lực:
04/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
Ngày ban hành:
02/10/2017
Ngày hiệu lực:
02/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh gi 2000 á công tác tháng 4/2017 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
Ngày ban hành:
02/05/2017
Ngày hiệu lực:
02/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2017
Ngày ban hành:
30/03/2017
Ngày hiệu lực:
01/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh giá hoạt động tháng 2 và kế hoạ 2000 ch công tác tháng 3
Ngày ban hành:
01/03/2017
Ngày hiệu lực:
01/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tháng
Ngày ban hành:
02/02/2017
Ngày hiệu lực:
02/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đánh giá hoạt động tháng 12/2016 và kế hoạch hoạt động tháng 1/2017
Ngày ban hành:
03/01/2017
Ngày hiệu lực:
03/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH giao lưu tuổi thơ khám phá
Ngày ban hành:
12/11/2016
Ngày hiệu lực:
12/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 260