Lễ kết nạp Đội viên mới của Trường Tiểu học Xuân Lam - Niềm tự hào của các em Sao Nhi đồng